Sledujte nás také na facebooku Kladno TV
Reklama
 Videa a pozvánky  ⋅ 15. prosince 2015 18:28
Výlet pro rodiny s dětmi
převzato: zpravodaj obec Družec

Pozvánka na tradiční pochod ,,Družecká šlápota"

27.12.2014 Zimní družecká šlápota – start 9,30 – 10,30 hodin od obecního úřadu

Na závěr roku jsem si připravil výlet do míst, kudy jsme se sice společně ještě netoulali, nicméně pro vás všechny to budou místa notoricky známá. Dnešní netradiční procházka povede z Kladna do Družce. A pojetí výletu bude rovněž netradiční. Před časem mně můj kamarád přinesl publikaci s názvem Soubor vycházek a výletů v okrese kladenském, jež vyšla v roce 1960 jako pomůcka pro pedagogy a vedoucí turistických oddílů, kteří měli za úkol probudit či prohloubit turistické cítění svých svěřenců. A právě z Kladna do Družce směřuje trasa jedné z publikovaných vycházek. Jen pro zajímavost - tento výlet je v publikaci uveden hned jako první. Možná je to jen sympatická náhoda, možná to však byl účelový záměr autorů. Kdo ví...? O tom, jak trasu z Kladna do Družce i samotnou naši obec popsali před více než padesáti lety autoři tohoto průvodce pod vedením Dr. Rudolfa Kollera, se nyní můžete přesvědčit sami. V závorkách jsou navíc uvedena doporučená témata pro konverzaci a škol na Amálce (mluvíme o komunikacích, přecházení, dodržování silničního řádu). Na křižovatce U křížku přecházíme vrstevnici 400 m n. m. Míjíme dispenzář, nemocnici a zdravotnickou školu (mluvíme o zdravotnické péči lidově demokratické republiky). U podchodu KND si všimneme vápencových kamenů od Karlštejna z lomu Mořina (povíme o železničních přejezdech, nadjezdech a nebezpečí). Jdeme mimo sportovní a tělovýchovná zařízení - hřiště, zimní stadión, sletiště (mluvíme o sportu a tělovýchově v ČSSR). Podél sletiště vcházíme pěšinou do lesa (stromy a lesní hospodářství, chování v lese, pozorování zvířat, význam zeleného pásu kolem měst, vliv na podnebí, čistota lesa). Na kraji Lapáku provedeme orientaci v mapě, určíme obce. Přejdeme přes železniční trať a pěšinou dojdeme ke kladenské vodárně (určujeme osení a plodiny v poli, hovoříme o přednostech socialistického zemědělství). Připomeneme, že dráhu, kterou jsme překročili, počítáme k nejstarším co do vzniku. Byla to druhá nejstarší železnice Evropy (zbytky koněspřežní železnice Praha - Lány jsou podél zastávky Kladno Rozdělov). Vodárna dá podnět k rozhovoru o dodávce pitné vody městům - Žilinský vodovod, Klíčavská přehrada. Skalky u vodárny jsou ze spilitu. Přejdeme ze silnice pěšinou do lesa. Zde v lese Hora je pomníček na mohyle s nápisem o mohylách ze střední doby bronzové z roku 1500 před n. l. Jsme na doberském mohylovém pohřebišti. Ostatní mohyly se prozrazují dolíky v lese, bylo jich 80 a byly probádány (připomeneme prvotně pospolný řád). Po další cestě lesem spatříme ptačí budky na stromech (mluvíme o významu ptactva pro sběr škodlivého hmyzu a vyzveme žáky, aby sami budky zrobili a v přírodě vyvěsili). Pod lesem přejdeme státní silnici Praha - Karlovy Vary. Pěšinou sestoupíme do obce Družec. Kopec nad Družcem Veselov je ze spilitu (vznikl z bahen podmořské sopky). Do nitra byly raženy chodby. Vchod u Vološínů dnes zasut. Silnice se přiblížila ke Kačáku. Vzniká u Kroučové na Džbánu a po dlouhém toku ústí do Berounky u Srbska. Kačák míval čistou vodu, dokud se do něho nedostaly uhelné kaly. Má význam pro rekreaci kladenských obyvatel. Na Kačáku v Družci je mlýn, který je v činnosti. V nedalekých Doksích a Kamenných Žehrovicích býval rozsáhlý kamenický průmysl, dnes zaniklý (pískovec žehrovák). V Družci se u kostela zastavíme u víc než stoleté školy, kde působil Bakule a ukážeme kámen Zkamenělec. Takové kameny byly prý dávány na hrob křivopřísežníkům. Vrátíme se na most Kačáku a dojdeme silnicí směřující na Valdek na čisté koupaliště V Zátiší. Vracíme se dále silnicí a pěšinou lesíčkem (kravín ČSSR) k doberskému hřbitovu a přes Dobrou silnicí do Kladna k zimnímu stadionu. Tolik tedy autoři o naší obci a jejím okolí. Z dnešního pohledu působí některé části textu zajisté dost úsměvně, pro někoho třeba i nostalgicky, a pro jiného dokonce i poučně. Já osobně bych text vzhledem k době, v níž byl sepsán, označil též jako zajímavý, vypovídající nejen věcným obsahem, nýbrž i didakticky a ideově zabarvenou formou. Každý nechť si utvoří svůj názor. Do roku 2015 vám přeji, aby všechny vaše kroky vždy směřovaly správným směrem a každá cesta vás dovedla k hledanému cíli. Dále bych vás chtěl požádat, abyste v novém roce vykonali alespoň jeden skutek pro zlepšení životního prostředí. Naše krásná příroda si to zaslouží. Ing. Pavel Kopta  
📷
3 fotografie
- red - | kladno.tv
KOMENTÁŘE
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Stylista celebrit Filip Vaněk: Někdy se celý den

Zprávy

Muslimové opět útočí! Tentokrát kvůli šortkám!

Nenalezena databaze